ლუკერაუნდ 2


ვლოგი – მიმდინარე მოვლენები დანახული ვიდეოთვალით. კამერის წინ მჯდომი მე, ჩეთავიკური მონოლოგის კითხვისას. ეს კი დაპირებული ბმული, რომელიც ნახსენებია ვიდეოში: ანიმაციის სტუდია.

თავად ვიდეო:

link: http://vimeo.com/3224258