თვალთა ვარამი


აჰათ თქვენ ფილტვი და ითამაშეთ… შუაში რომ ჯვარია, იმას მიაცივდით თვალებით და ნახეთ რა მოხდება ცოტა ხანში…

ფრიად საინტერესო ილუზიაა :-)

ვაი თვალი

%d bloggers like this: