No Smoking area
სიგარეტს თავი დავანებე და მეტი ეფექტისთვის ვარჯიშს ვიწყებ, ”დევებში”. რამდენად გამოვა ჩემგან რაგბისტი არ ვიცი, მაგრამ მაინც კარგია. ეს ერჭოს ზემოთ, ხშირად რომ შემახსენოს ხოლმე თავი.