გასაკეთებელი კიდევ ბევრია


წარმოგიდგენთ შედევრს. იგი არ ატარებს პოლიტიკურ დატვირთვას, ყველა დამთხვევა რეალურ პიროვნებებთან შემთხვევითია.

%d bloggers like this: