წადით, ხრამში ჩახტით!


წადით, ყველამ თავები დაიხოცეთ…